Sinh viên HUTECH được chọn thi Tay nghề trẻ cấp Quốc gia lần IX
https://www.hutech.edu.vn/homepage/tin-tuc/tin-tuyen-sinh/14557188-sinh-vien-hutech-duoc-chon-thi-tay-nghe-tre-cap-quoc-gia-lan-ix
0