Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2022.

DANH SÁCH CHI TIẾT:

 

Chuẩn đầu ra ngành An toàn thông tin.

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin.

Chuẩn đầu ra ngành Khoa học dữ liệu.

Chuẩn đầu ra ngành Điều dưỡng.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Chuẩn đầu ra ngành Dược học.

Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.

Chuẩn đầu ra ngành Đông phương học.

Chuẩn đầu ra ngành Hệ thống thông tin quản lý.

Chuẩn đầu ra ngành Chăn nuôi.

Chuẩn đầu ra ngành Thú y.

Chuẩn đầu ra ngành Quan hệ công chúng.

Chuẩn đầu ra ngành Quan hệ Quốc tế.

Chuẩn đầu ra ngành Tâm lý học.

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ dệt, may.

Chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc.

Chuẩn đầu ra ngành Nghệ thuật số.

Chuẩn đầu ra ngành Thiết kế nội thất.

Chuẩn đầu ra ngành Thiết kế Thời trang.

Chuẩn đầu ra ngành Luật.

Chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế.

Chuẩn đầu ra ngành Digital Marketing.

Chuẩn đầu ra ngành Kinh doanh quốc tế.

Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế quốc tế.

Chuẩn đầu ra ngành Marketing.

Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Nhật.

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị khách sạn.

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị sự kiện.

Chuẩn đầu ra ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh.

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị nhân lực.

Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh.

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán.

Chuẩn đầu ra ngành Kinh doanh thương mại.

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính - Ngân hàng.

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính quốc tế.

Chuẩn đầu ra ngành Thương mại điện tử.

Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Chuẩn đầu ra ngành Thiết kế đồ họa.

Chuẩn đầu ra ngành Truyền thông đa phương tiện.

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình.

Chuẩn đầu ra ngành Thanh nhạc.

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ sinh học.

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thực phẩm.

Chuẩn đầu ra ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật môi trường.

Chuẩn đầu ra ngành Quản lý tài nguyên và môi trường.

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật cơ điện tử.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật cơ khí.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điện.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật y sinh.

Chuẩn đầu ra ngành Robot và trí tuệ nhân tạo.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật xây dựng.

Chuẩn đầu ra ngành Quản lý xây dựng.

14607692
×