Thông báo về việc tham gia chương trình "Triệu kết nối tới Trường Sa"

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH HSV TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

___

Số: 03/TB-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v tham gia chương trình “Triệu kết nối đến Trường Sa”

_____

Thực hiện thông báo số 87/TB-BTK của Ban Thư ký Hội Sinh viên Tp.HCM về việc tham gia chương trình “Triệu kết nối đến Trường Sa”; Hưởng ứng cuộc vận động “Vì biển, đảo quê hương” do Trung ương Đoàn phát động, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông tin, triển khai cuộc vận động “Triệu kết nối đến Trường Sa” (Chương trình do Ban quản trị Mạng xã hội Zing Me phối hợp cùng Báo Tuổi trẻ tổ chức).

Cuộc vận động được tổ chức từ ngày 01/11/2011 đến ngày 15/12/2011 tại địa chỉ http://go.zing.vn/ketnoitruongsa. Thanh niên, sinh viên, học sinh đang sinh hoạt trên cộng đồng mạng xã hội Zing Me có thể thể hiện lòng yêu nước qua việc thể hiện thông tin, ảnh đại diện của mình trên bản đồ Việt Nam online và có thể tham gia “Góp đá xây Trường Sa” của Báo Tuổi trẻ. Các thành viên cũng có thể bày tỏ tình cảm của mình với chiến sĩ, nhân dân Trường Sa thông qua việc ghi lại cảm xúc được thể hiện trên trang bản đồ (sau khi được bộ phận quản trị duyệt).

Nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động chương trình, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các Liên Chi hội, Chi hội các khoa tuyên truyền để đông đảo hội viên, sinh viên tham gia các nội dung của chương trình “Triệu kết nối đến Trường Sa” một cách hiệu quả. (Hướng dẫn đính kèm)

Mọi thắc mắc về chương trình, đề nghị các đơn vị liên lạc trực tiếp với Ban quản trị Zing Me (anh Lê Trung Hải, 0903870848 hoặc anh Giang Ngọc Phương 0913677172).

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ thông báo.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

P.CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Huỳnh Sinh

0