Thông báo gặp mặt giữa Cán bộ lớp với phòng CTSVHS. phòng TV-TS-TT, phòng Khảo thí

Nhằm đảm bảo thông tin hai chiều giữa Sinh viên với nhà trường, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong nhà trường. Ban Thường vụ Đoàn trường, Phòng Công tác Sinh viên Học sinh, Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Truyền thong phối hợp tổ chức gặp mặt Ban cán sự lớp các khoa, cụ thể như sau:

  1. Thành phần tham gia:

-         Ban Chấp hành Đoàn khoa, Liên Chi hội khoa.

-         Bí thư Chi đoàn, Phó Bí thư Chi đoàn.

-         Chi Hội trưởng, Chi Hội phó.

-         Lớp trưởng, Lớp phó.

2. Thời gian, địa điểm:

a. Thời gian: Ca 2 thứ 5 ngày 15/12/2011.

b. Địa điểm: Phòng: U11.01

Ban Chấp hành Đoàn khoa đề nghị các Đồng chí thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

Bí thư: Nguyễn Huỳnh Sinh

0