Tổ chức Hội Thao Sinh viên năm 2017
THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỘI THAO SINH VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP
NĂM HỌC 2017 –2018
 
   Thực hiện kế hoạch số 02/KH-Đ.VNN ngày 25 tháng 10 năm 2017. Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2017 – 2019). Giao lưu học hỏi giữa sinh viên các chi đoàn, tạo sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, qua đó chọn được hạt nhân nòng cốt cho đội tuyển Viện Đào tạo Nghề nghiệp tham dự hội thao cấp trường, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong sinh viên.
    Ban tổ chức Hội thao Sinh viên Viện Đào tạo Nghề nghiệp năm 2017 thông báo đến toàn thể sinh viên đang học tập tại Viện Đào tạo Nghề nghiệp, như sau:

(Sinh viên tải toàn văn thông báo về xem)

 
14588539