Thông báo về chứng chỉ điều kiện để xét tốt nghiệp đối với sinh viên cao đẳng
Theo Quy chế học vụ trình độ Cao đẳng của Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, sinh viên cao đẳng phải có các chứng chỉ điều kiện để xét tốt nghiệp. Căn cứ mục tiêu đào tạo và tiêu chuẩn đầu ra của trình độ cao đẳng. Nhà trường thông báo các chứng chỉ điều kiện để xét tốt nghiệp đối với sinh viên cao đẳng như sau:
1. Điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ:
 • Sinh viên cao đẳng các ngành (ngoại trừ ngành Tiếng Anh) phải có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B quốc gia do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM sát hạch.
 • Chứng chỉ do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM sát hạch có giá trị để xét tốt nghiệp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.
 • Nếu sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (một trong các loại sau: IELTS, TOEIC, TOEFL, UCLES), hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học ngành Tiếng Anh, Hiệu trưởng sẽ xem xét phê duyệt từng trường hợp cụ thể. Có giá trị để xét tốt nghiệp theo thời hạn được ghi trên chứng chỉ.
2. Điều kiện về chứng chỉ tin học:
 • Sinh viên cao đẳng các ngành (ngoại trừ ngành Công nghệ thông tin; Thiết kế đồ họa) phải có chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM sát hạch.
 • Chứng chỉ do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM sát hạch có giá trị để xét tốt nghiệp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.
 • Nếu sinh viên có bằng tốt nghiệp trung cấp, kỹ thuật viên tin học, cao đẳng, đại học thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin, Hiệu trưởng sẽ xem xét phê duyệt từng trường hợp cụ thể.
3. Điều kiện về chứng chỉ kỹ năng mềm:
 • Sinh viên cao đẳng các ngành phải có chứng chỉ Kỹ năng giao tiếp do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM cấp.
 • Sinh viên cao đẳng các ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Dược sỹ, Tài chính – Ngân hàng phải có chứng chỉ Kỹ năng bàn phím do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM cấp.
 • Trung tâm Kỹ năng HUTECH thuộc Viện Đào tạo Nghề nghiệp tổ chức đào tạo các kỹ năng và cấp chứng chỉ cho học viên sau khi hoàn thành khóa học.
4. Đối tượng và phạm vi áp dụng:
 • Thông báo này được áp dụng đối với sinh viên cao đẳng từ khóa tuyển sinh năm 2018 trở về sau.
 • Sinh viên cao đẳng khóa 2017 trở về trước vẫn tiếp tục áp dụng Thông báo 1748/TB-ĐKC ngày 12/9/2013 của Hiệu trưởng về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp, sinh viên cao đẳng nghề, cao đẳng, đại học chính quy, đại học vừa làm vừa học, đại học liên thông, đại học văn bằng 2, đại học từ xa./.
14588610