THÔNG BÁO CHUNG
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp Đại học chính qui khoá 2015 Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp Đại học chính qui khoá 2015 Đường link tra cứu kết quả xét tốt nghiệp: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.html Những sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp đợt...
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TOÀN TRƯỜNG TỐI 8/8/2019 THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TOÀN TRƯỜNG TỐI 8/8/2019 Sinh viên tất cả các lớp buổi tối ngày 08/08/2019 sẽ được nghỉ học toàn trường. Ban cán sự lớp thông tin đến sinh viên trong lớp biết để nắm thông tin. Mọi chi tiết vui...
Thông báo nghỉ môn Lập trình trên môi trường Windows (thực hành) HOCHE_168 ngày 10/08/2019 của thầy Nguyễn Thanh Tùng Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên lớp Lập trình trên môi trường Windows (thực hành) HOCHE_168 thứ bảy, ngày 10/08/2019 do thầy Nguyễn Thanh Tùng phụ trách nghỉ buổi Sáng. Ngày 17/08 tuần...
Thông báo nghỉ môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (thực hành) HOCHE_172 ngày 08/08/2019 của thầy Nguyễn Thanh Tùng Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (thực hành) HOCHE_172 thứ Năm, ngày 08/08/2019 do thầy Nguyễn Thanh Tùng phụ trách nghỉ buổi Sáng. Ngày 15/08 tuần sau vẫn...
Thứ tự chấm đồ án của sinh viên do thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn Các bạn sinh viên làm đồ án tổng hợp do Thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn, ngày chấm 18/07/2019, tại phòng B-09.09. Ca 1: sinh viên lớp 15DTH05, 15DTH06 Ca 2: sinh viên lớp 15DTH07, 15DTH09 Ca 3: sinh viên lớp...
Thông báo nghỉ môn Lập trình di động (thực hành) HOCHE_169 ngày 18/07/2019 của thầy Bùi Mạnh Toàn Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên lớp Lập trình di động (thực hành) HOCHE_169 thứ Năm, ngày 18/07/2019 do thầy Bùi Mạnh Toàn phụ trách nghỉ buổi Sáng và Chiều. Ngày 25/07 tuần sau vẫn học bình thường....
Thông báo thời gian & địa điểm chấm điểm Đồ án tổng hợp ngành HK2 năm học 2018-2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO Thời gian và địa điểm chấm điểm ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HK 2 năm học 2018-2019 Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện ĐỒ ÁN TỔNG HỢP. Nay Khoa CNTT thông...
NỘP ĐỒ ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1. YÊU CÂU THỰC HIỆN BÁO CÁO - Báo báo thực hiện đúng mẫu biểu và in theo hướng dẫn tại đây: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau/14571557-phieu-theo-doi-thuc-tap-tot-nghiep - Kèm phiếu Đánh...
Lịch chấm ĐACS/CN do thầy Nguyễn Mạnh Hùng và thầy Nguyễn Thanh Tùng hướng dẫn Sinh viên làm đồ án ĐACS/CN do thầy Nguyễn Mạnh Hùng và thầy Nguyễn Thanh Tùng hướng dẫn sẽ báo cáo theo lịch sau: Thời gian: 7g30 --> 15h30 ngày 08/07/2019 Địa điểm: Phòng A05.14, cơ sở A, Điện Biên Phủ Chuẩn...