THÔNG BÁO CHUNG
Triển khai thực hiện Đồ án lập trình Java Học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Dành cho sinh viên khóa K18 Ngành CNTT Khoa CNTT & Viện Công nghệ Việt Nhật) THÔNG BÁO V/v Triển khai thực hiện Đồ án lập trình Java Học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Dành cho sinh viên khóa K18 Ngành CNTT Khoa CNTT & Viện Công nghệ Việt Nhật)   Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2...
ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHOÁ 2018 Sinh viên đăng ký và quyết định chọn 1 chuyên ngành duy nhất không thay đổi vì đây sẽ là dữ liệu chuyển vào hệ thống của Đào tạo của Trường nên sinh viên suy nghĩ thật kỹ trước khi chốt đăng ký  Thời gian đăng...
HỘI THẢO “ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ IT VÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH CNTT” Nhằm tư vấn, định hướng chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) dành cho sinh viên năm 3, trước khi đăng ký chọn chuyên ngành. Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với Hội Tin học TP.HCM, các doanh nghiệp CNTT, tổ chức...
NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ THỰC TẬP/JAVA HK1 NH 2020-2021 Căn cứ thông báo triển khai đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp/ thực tập/ java HK1 năm học 2020 - 2021. Khoa CNTT thông tin về việc nộp báo cáo và công tác chuẩn bị hội đồng chấm đồ án như sau: Thời gian nộp báo...
HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN 1 (đối với sinh viên thực hiện 2 đồ án trở lên) HK1 20-21 Thực hiện theo thông báo ngày 15 tháng 12 năm 2020 về việc chấm đồ án 1 đối với sinh viên thực hiện 2 đồ án trở lên HK1 năm học 2020-2021...
NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC HIỆN TỪ 2 ĐỒ ÁN TẠI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 THÔNG BÁO (NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC HIỆN TỪ 2 ĐỒ ÁN TẠI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021)   Thực hiện theo nội dung triển khai đồ án cơ sở/chuyên ngành/tổng hợp học kỳ 1 năm học 2020-2021, sinh...
ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 19/12/2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 19/12/2020 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ bế...
THÔNG BÁO KÝ NỘP PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN HỌC KỲ 1 NH 20-21 THÔNG BÁO Nhằm sơ kết đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp/ thực tập tốt nghiệp/ đồ án Java giữa kỳ, Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên hiện đang thực hiện đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp/ thực tập...
THƯ MỜI NGÀY HỘI "CỰU SINH VIÊN HUTECH 2020" Kính chào anh chị cựu sinh viên khoa Công nghệ Thông tin Khoa Công nghệ Thông tin thân mời các anh chị cựu sinh viên về trường họp mặt vào:  08:30 Ngày 08 tháng 11 năm 2020  tại cơ sở 475A Điện Biên Phủ,...
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021  THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021  Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2020-2021, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án java, nay...