THÔNG BÁO MỚI
Thông báo đóng học phí học kỳ 3 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2019 – 2020           Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo việc đóng học phí học ký 3 năm học 2019 – 2020 như sau: Thời hạn...
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 3 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 3 năm học 2019 - 2020         Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 3 năm học 2019 - 2020 như...
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 1 - năm 2020 THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2020   Do thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19 kéo dài, kế hoạch xét tốt nghiệp sẽ tạm dời đến tháng 6/2020. Để kịp thời hoàn tất các thủ tục xét công nhận tốt nghiệp,...
Hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp (mới) HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP           Sinh viên thuộc Viện Đào tạo Nghề nghiệp đã thi đạt tốt nghiệp, tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình...
Thông báo về việc học tập của sinh viên THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN        Ngày 04/5/2020, sinh viên Chương trình Kỹ sư - Cử nhân Thực hành quay trở lại học tập theo thời khóa biểu đã có. Khi đến Trường lưu ý với...
Thông báo tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp       Căn cứ Chỉ thị số16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đến...
Thông báo sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THÔNG BÁO  Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp         Căn cứ Quy chế học vụ trình độ Cao đẳng của Trường Đại học Công nghệ TP. HCM;...
Thông báo xét tốt nghiệp khóa 2017 Thông báo với sinh viên khóa 2017: Sinh viên truy cập trang web: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-tn-kscnth.html để xem kết quả của mình về việc xét công nhận tốt nghiệp. Nếu "Đủ điều kiện xét công nhận...
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 - 2019 Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 3 - 2019 đã có, sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 - 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp để biết kết quả của mình....
TB Về việc cho Sinh viên nghỉ học từ 17/02/2020 đến 01/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 THÔNG BÁO Về việc cho Sinh viên nghỉ học từ 17/02/2020 đến 01/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19   Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đến sinh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC