BIỂU MẪU

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

          Nhằm thống nhất các bài báo cáo tốt nghiệp của các nghề, đề nghị sinh viên lưu ý và cập nhật mẫu báo cáo tốt nghiệp theo mẫu. Khoa chỉ nhận bài báo cáo làm đúng...

BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

Sinh viên tải biểu mẫu để sử dụng.

Mẫu xác nhận vay vốn tín dụng sinh viên, học sinh

Xin click vào file đính kèm để download.

Ngân hàng đề thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề

Sinh viên tham khảo đề thi tốt nghiệp của Tổng cục Dạy nghề. Các nghề: 1. Điện công nghiệp 2. Kế toán doanh nghiệp 3. Quản trị mạng máy tính 4. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 5. Kỹ thuật xây dựng 6. Quản trị...

Banner Tư vấn trực tuyến