Thông báo lịch thi bổ sung học kỳ 3 năm học 2017 - 2018 các lớp học lại và khóa 2017
Sinh viên cập nhật lịch thi theo file đính kèm bên dưới để biết thời gian thi và phòng thi.
Chúc các bạn thi tốt.
14571468