Thông báo điều kiện dự thi và phòng thi tốt nghiệp - Đợt tháng 10/2018
THÔNG BÁO
ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ PHÒNG THI TỐT NGHIỆP - ĐỢT THÁNG 10/2018

   Sinh viên đã nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 10/2018, truy cập trang web http://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-tn-kscnth.htm để biết cụ thể về thông tin dự thi.
Lưu ý:
     - Sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn sẽ không được tham gia dự thi tốt nghiệp và bị ghi nợ học phí.
      - Nếu có vấn đề gì cần tư vấn, sinh viên vui lòng liên hệ số điện thoại: (028)35120790.
 
14571754