Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
THÔNG BÁO
Về việc sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2018 – 2019
 
 
        Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019. Nhằm giúp sinh viên nắm bắt được các thông tin liên quan đến kế hoạch học tập của năm học, khóa học. Viện Đào tạo Nghề nghiệp tổ chức họp toàn thể sinh viên đang theo học Chương trình Kỹ sư - Cử nhân Thực hành như sau:
 
1-  Thời gian và địa điểm:
TT Lớp Thứ Ngày
tổ chức
Giờ
tổ chức
Phòng
1 C18DS11
C18DH11
C18KXD11
C18QKS11
C18QNH11
C18DL11
C18QT11
C18TN11
C18DDT11
THỨ HAI 22/10/2018 07g30 B-03.09
2 C18TH11
C18TC11
C18OTO11
C18MK11
C18KT11
C18TA11
THỨ HAI 22/10/2018 13g30 B-03.09
3 C17KT11
C17TA11
C17DL11
C17TH11
C17TN11
C17QT11
THỨ BA 23/10/2018 13g30 B-03.09
4 C17QKS11
C17QNH11
C17MK11
C17KXD11
C17OTO11
C17DDT11
C17DS11
THỨ TƯ 24/10/2018 07g30 B-03.09
 
2- Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Viện, Giáo viên chủ nhiệm, BCH Đoàn – Hội Viện và toàn thể sinh viên khóa 2017 và khóa 2018.
 
3- Nội dung:
  • Triển khai kế hoạch năm học;
  • Quy định về đánh giá và rèn luyện sinh viên, công tác quản lý sinh viên;
  • Triển khai các hoạt động của nhà trường, Đoàn TN, Hội SV;
  • Giao lưu trao đổi và giải đáp thắc mắc cho sinh viên.
Lưu ý: Cuộc họp có nội dung quan trọng, đề nghị sinh viên tham dự đông đủ, có mặt trước giờ quy định 15 phút, lớp trưởng điểm danh và nộp lại cho văn phòng Viện. Các vấn đề thắc mắc về sau sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp để được giải đáp./.

 
14572113