Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2019
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2019
(Dành cho sinh viên từ khóa 2014 trở về trước)

 
 I. MÔN THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC:
1. Các môn thi tốt nghiệp
TTMôn thi tốt nghiệpThời lượng thi
(phút)
Hình thức thiGhi chú
1Chính trị120Viết 
2Lý thuyết nghề90 - 150Viết 
3Thực hành nghề90 - 240Thực hành 
2. Thời gian tổ chức thi tốt nghiệp
TTMôn thi tốt nghiệpThời gianGhi chú
1Chính trịBuổi Chiều - Chủ Nhật 22/12/2019 
2Lý thuyết nghềBuổi Sáng - Chủ Nhật 22/12/2019 
3Thực hành nghềCả ngày Chủ Nhật 29/12/2019 
    - Sinh viên nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp (tải mẫu đơn tại đây) từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 14/10/2019 tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) hoặc liên hệ số điện thoại (028) 3512.0790 trong giờ hành chính để được tư vấn hướng dẫn.
     -
Sinh viên nộp lệ phí thi tốt nghiệp tại Phòng Tài chính từ ngày 01/11/2019 - 11/11/2019.
    -
Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp môn Chính trị; Lý thuyết nghề; Thực hành nghề ngày 12/12/2019.
     - Công bố danh sách phòng thi ngày 16/12/2019.
II. CHẤM THI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP:
TTNội dungThời gianGhi chú
1Công bố điểm thi tốt nghiệp 10/02/2020 
2
- Nhận đơn phúc khảo
- Chấm và công bố kết quả phúc khảo.
11/02/2020 – 14/02/2020
17/02/2020 – 21/02/2020
 
3Nhận các chứng chỉ điều kiện, ảnh (4x6) làm bằng tốt nghiệp.24/02/2020 – 16/03/2020 
 
4Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp25/03/2020 
       Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định của nhà trường về điều kiện xét công nhận tốt nghiệp, gồm có: Chứng chỉ kỹ năng mềm (Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng bàn phím chuyên nghiệp), chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao hoặc chứng chỉ Tin học ứng dụng do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM sát hạch; Chứng chỉ B - Anh văn./.
14577962