Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2019 (Lần 2)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (LẦN 2)
(Dành cho sinh viên từ khóa 2014 trở về trước)

 I. MÔN THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC:
1. Các môn thi tốt nghiệp
TT Môn thi tốt nghiệp Thời lượng thi
(phút)
Hình thức thi Ghi chú
1 Chính trị 120 Viết  
2 Lý thuyết nghề 90 - 150 Viết  
3 Thực hành nghề 90 - 240 Thực hành  
2. Thời gian tổ chức thi tốt nghiệp
TT Môn thi tốt nghiệp Thời gian Ghi chú
1 Chính trị Buổi Chiều - Chủ Nhật 22/12/2019  
2 Lý thuyết nghề Buổi Sáng - Chủ Nhật 22/12/2019  
3 Thực hành nghề Cả ngày Chủ Nhật 29/12/2019  
   - Sinh viên nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp (tải mẫu đơn tại đây) từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 16/11/2019 tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) hoặc liên hệ số điện thoại (028) 3512.0790 trong giờ hành chính để được tư vấn hướng dẫn.
    -
Sinh viên nộp lệ phí thi tốt nghiệp tại Phòng Tài chính từ ngày 19/11/2019 - 26/11/2019.
   -
Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp môn Chính trị; Lý thuyết nghề; Thực hành nghề ngày 12/12/2019.
    - Công bố danh sách phòng thi ngày 16/12/2019.

 
14578653