SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Sinh viên lớp C12KDN18, C12QDN18 xem danh sách thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề (kỳ thi ngày 31/01-0 Sinh viên lớp C12KDN18, C12QDN18 tham dự kỳ thi tốt nghiệp ngày 31/01, 01/02/2015 xem các thông tin sau: 1/- Truy cập các thông tin lên quan: số báo danh, ngày thi, giờ thi, phòng thi, nhóm thi tại website:...
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015. Thông báo thời hạn đóng học phí, kế hoạch tổ chức lớp học 1. Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015 Thời gian học chính thức của học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 02/03/2015. Sáng Ca 1 (tiết 1,2,3): 6h45 - 9h00 Ca 2 (tiết 4,5,6): 9h20 - 11h35 Chiều Ca 3...
Kết quả thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề (kỳ thi ngày 11-25/01/2015; 31-01/02/2015); Thông báo thời hạn 1/- Sinh viên xem kết quả tốt nghiệp: Theo hướng dẫn: truy cập website: www.caodangthuchanh.edu.vn, vào mục SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp.    Mã sinh viên: gõ mã sinh viên.    Họ và tên: gõ họ tên sinh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC