SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 THÔNG BÁOVề việc sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2018 – 2019             Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019. Nhằm giúp sinh viên nắm bắt được các thông tin liên quan đến kế...
Thông báo điều kiện dự thi và phòng thi tốt nghiệp - Đợt tháng 10/2018 THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ PHÒNG THI TỐT NGHIỆP - ĐỢT THÁNG 10/2018        Sinh viên đã nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 10/2018, truy cập trang web...
Thông báo cập nhật Thời khóa biểu HK1 năm học 2018 - 2019 Sinh viên thuộc Viện Đào tạo Nghề nghiệp vui lòng tra cứu lại thời khóa biểu học tập để biết lịch học tập của toàn bộ học kỳ 1 năm học 2018 - 2019. Sinh viên tra cứu Thời khóa biểu tại:...
Thông báo Thời khóa biểu ôn tập thi tốt nghiệp - đợt tháng 10/2018 Sinh viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. Lưu ý sinh viên hoàn tất đóng học phí đúng quy định, nếu không hoàn tất học phí sẽ không được phép tham dự thi.  
Thông báo lịch thi bổ sung học kỳ 3 năm học 2017 - 2018 các lớp học lại và khóa 2017 Sinh viên cập nhật lịch thi theo file đính kèm bên dưới để biết thời gian thi và phòng thi. Chúc các bạn thi tốt.
Thông báo thay đổi phòng học Sinh viên thuộc Viện Đào tạo Nghề nghiệp vui lòng tra cứu lại thời khóa biểu học tập để biết phòng học mới. Lưu ý: Sinh viên thường xuyên tra cứu thông tin trên trang web của Chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành...
Thông báo nộp lệ phí ôn tập và thi tốt nghiệp năm 2018 THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018           - Sinh viên đã nộp đơn đăng ký ôn tập và dự thi tốt nghiệp đợt tháng 10/2018, nộp lệ phí ôn tập và...
Hướng dẫn tra cứu thông tin sinh viên HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN SINH VIÊN                    Từ ngày 14/08/2018, Sinh viên thuộc Viện Đào tạo Nghề nghiệp tra...
Thông báo Thời khóa biểu và thời gian đóng học phí học lại HKI năm học 2018 - 2019 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019            Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo tổ chức học lại các môn trong học kỳ 1 năm học 2018...
Thông báo Thời khóa biểu học lại HKIII năm học 2017 - 2018 (Lớp yêu cầu)       Sinh viên đã đăng ký học lại (lớp yêu cầu), xem thời khóa biểu (kèm theo bên dưới), tham gia học tập đầy đủ các buổi học và thực hiện theo đúng cam kết. Trường hợp vi phạm cam kết sẽ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC