THÔNG BÁO MỚI
Thông báo tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp       Căn cứ Chỉ thị số16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đến...
Thông báo xét tốt nghiệp khóa 2017 Thông báo với sinh viên khóa 2017: Sinh viên truy cập trang web: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-tn-kscnth.html để xem kết quả của mình về việc xét công nhận tốt nghiệp. Nếu "Đủ điều kiện xét công nhận...
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 - 2019 Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 3 - 2019 đã có, sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 - 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp để biết kết quả của mình....
TB Về việc cho Sinh viên nghỉ học từ 17/02/2020 đến 01/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 THÔNG BÁO Về việc cho Sinh viên nghỉ học từ 17/02/2020 đến 01/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19   Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đến sinh...
Thông báo thay đổi phòng học THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG HỌC        Nhằm chỉnh trang lại khu vực học tập, tạo thêm nhiều tiện ích cho Sinh viên, Nhà trường thông báo thay đổi các phòng học (theo file đính kèm). Sinh...
Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2019      Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 2 năm 2019 đã có, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp để biết kết quả của mình....
Thông báo đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020        Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo việc đóng học phí học ký 2 năm học 2019 – 2020 như sau: Thời hạn đóng học...
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020           Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 2 năm học 2019 -...
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (lớp yêu cầu)        Sinh viên đã đăng ký học lại học ký 1 năm học 2019 - 2020 nhưng chưa có lớp mở, nếu có nguyện vọng mở lớp học lại, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (028) 35.120.790 hoặc liên hệ...
Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2019 (Lần 2) THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (LẦN 2) (Dành cho sinh viên từ khóa 2014 trở về trước)  I. MÔN THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC: 1. Các môn thi tốt nghiệp TT Môn thi tốt nghiệp Thời...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC