CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành Quản trị kinh doanh   1. QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀ GÌ?       Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công...
Ngành Tài chính - Ngân hàng   1. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LÀ GÌ? Tài chính ngân hàng là ngành học khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ....
Ngành Marketing   1. MARKETING LÀ GÌ? Marketing là một hình thức không thể thiếu trong kinh doanh, bao gồm tất cả các hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của họ...
Ngành Kế toán   1. KẾ TOÁN LÀ GÌ? Kế toán là ngành thực hiện quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức....
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng   1. LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là ngành nghiên cứu, phát triển và quản trị các dịch vụ vận chuyển trong quá trình sản xuất kinh...
Ngành Quản trị khách sạn   1. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN LÀ GÌ? Quản trị khách sạn là quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý, bao gồm việc lập các báo cáo kết quả tài chính,...
Ngành Kiến trúc   1. KIẾN TRÚC LÀ GÌ?   Kiến trúc là một ngành đặc thù nằm giữa hai lĩnh vực nghệ thuật và kỹ thuật liên quan đến việc tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các...
Ngành Công nghệ sinh học   1. CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÀ GÌ?   Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao nghiên cứu và vận dụng sinh vật sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật để tạo...
Ngành Luật kinh tế   1. LUẬT KINH TẾ LÀ GÌ? Luật kinh tế là ngành thừa hưởng nền tảng từ Luật học kết hợp với kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường,...
Ngành Truyền thông đa phương tiện   1. TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN LÀ GÌ?   Truyền thông đa phương tiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin để sáng tạo, thiết kế, xây dựng những ứng dụng đa phương tiện...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC