CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành Quản trị kinh doanh - Chương trình chuẩn Nhật Bản   1. QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀ NGÀNH GÌ?     Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển...
Ngành Marketing - Chương trình chuẩn Nhật Bản   1. MARKETING LÀ GÌ? Rất khó để có một định nghĩa chính xác về ngành Marketing, nhưng bạn có thể hiểu một cách đơn giản, Marketing là một hình thức không thể thiếu trong kinh...
Ngành Kế toán - Chương trình chuẩn Nhật Bản   1. KẾ TOÁN LÀ GÌ? Kế toán được hiểu chung là người đảm nhận công việc ghi chép, phân tích và xử lí thông tin tài chính, giá trị hàng hóa, thuế trong công ty và doanh nghiệp....
Ngành Tài chính - Ngân hàng - Chương trình chuẩn Nhật Bản   1. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LÀ GÌ? Tài chính ngân hàng là ngành học khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tiền tệ và kinh doanh thông qua ngân hàng. Cụ...
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng - Chương trình chuẩn Nhật Bản   1. LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG LÀ GÌ?   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là ngành nghiên cứu, phát triển và quản trị các dịch vụ vận chuyển trong quá trình sản...
Ngành Quản trị khách sạn - Chương trình chuẩn Nhật Bản   1. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN LÀ GÌ? Ngành Quản trị khách sạn là ngành học quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý. Người quản lý phải lập các...
Ngành Công nghệ sinh học - Chương trình chuẩn Nhật Bản   1. CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÀ GÌ?   Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống với sự kết hợp hiuwax quy trình nghiên cứu và thiết...
Ngành Kiến trúc - Chương trình chuẩn Nhật Bản   1. KIẾN TRÚC LÀ GÌ?   Kiến trúc là ngành có đặc thù nằm giữa hai lĩnh vực là nghệ thuật và kĩ thuật . Nó liên quan đến việc tổ chức , sắp xếp và điều khiển một không...
Ngành Luật kinh tế - Chương trình chuẩn Nhật Bản   1. LUẬT KINH TẾ LÀ GÌ? Luật kinh tế là ngành thừa hưởng nền tảng từ Luật học kết hợp với kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường,...
Ngành Truyền thông đa phương tiện - Chương trình chuẩn Nhật Bản   1. TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN LÀ GÌ?   Truyền thông đa phương tiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin để sáng tạo, thiết kế, xây dựng những ứng dụng đa phương tiện...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC