Học kỳ doanh nghiệp

 

Học kỳ doanh nghiệp 7
  • Sinh viên của Viện Công nghệ Việt - Nhật sẽ được tham gia Học kỳ doanh nghiệp (Internship) kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Đây là một trong những ưu điểm của chương trình đào tạo Kỹ sư - Cử nhân chuẩn Nhật Bản tại VJIT.
  • Tại học kỳ doanh nghiệp, sinh viên sẽ được:

    - Trang bị kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty Nhật Bản

    - Được hướng dẫn, làm việc và phát triển năng lực nghề nghiệp với các chuyên gia giàu kinh nghiệm Nhật Bản

Học kỳ doanh nghiệp 19
Học kỳ doanh nghiệp 21
Học kỳ doanh nghiệp 23
Học kỳ doanh nghiệp 25
Học kỳ doanh nghiệp 27
Học kỳ doanh nghiệp 29
Học kỳ doanh nghiệp 31
Học kỳ doanh nghiệp 33

 

1458495