Học kỳ doanh nghiệp

 

  • Sinh viên của Viện Công nghệ Việt - Nhật sẽ được tham gia Học kỳ doanh nghiệp (Internship) kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Đây là một trong những ưu điểm của chương trình đào tạo Kỹ sư - Cử nhân chuẩn Nhật Bản tại VJIT.
  • Tại học kỳ doanh nghiệp, sinh viên sẽ được:

    - Trang bị kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty Nhật Bản

    - Được hướng dẫn, làm việc và phát triển năng lực nghề nghiệp với các chuyên gia giàu kinh nghiệm Nhật Bản
 

1458495