Mô hình đào tạo
  • Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT) áp dụng mô hình đào tạo theo tiêu chuẩn của các trường đối tác như Đại học Công nghệ Kanazawa (KIT) và các trường Đại học uy tín khác tại Nhật Bản.
  • Đào tạo gắn kết với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp Nhật Bản trong và ngoài nước trước bài toán nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhật hiện tại vẫn chưa đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng.
  • Chú trọng phát triển năng lực thực tiễn doanh nghiệp cho sinh viên, do đó, sinh viên của VJIT sẽ được tham gia học kỳ doanh nghiệp kéo dài 4 tháng tại các công ty Nhật Bản.
  • Trang bị văn hóa doanh nghiệp, văn hóa và tinh thần Nhật Bản, phong cách làm việc của Nhật Bản cho sinh viên.
  • Áp dụng phương pháp CDIO trong quá trình giảng dạy.
  • Chú trọng phát triển năng lực Nhật ngữ cho sinh viên (cấp độ N3), VJIT còn tổ chức giảng dạy một số môn học chuyên ngành bằng tiếng Nhật.


1458490