HÌNH ẢNH - HÌNH ẢNH TỐT NGHIỆP
Lễ tốt nghiệp ngày 28/11/2020 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2020 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/CHỊ  HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "VJIT" BÊN DƯỚI...
Lễ tốt nghiệp ngày 23/11/2019 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2019 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/CHỊ  HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "VJIT" BÊN DƯỚI ĐỂ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC