HÌNH ẢNH - HOẠT ĐỘNG
Tập huấn PD ngày 26-27-28/01/2021 Tập huấn cho giảng viên HUTECH bộ môn Thiết kế dự án của VJIT
Hình ảnh phiên công bố poster PD3 khóa 2017 ngày 14/01/2021 Hình ảnh của các bạn sinh viên K17 trong buổi công bố poster PD3 ngày 14.01.2021 tại phòng D-03.02 và D-03.04
Hội thi ẩm thực Nhật Bản 2021 Mời các bạn sinh viên xem hình chương trình Hội thi ẩm thực Nhật Bản bằng cách click vào logo bên dưới Trân trọng
Cuộc thi thiết kế báo tường Mời các bạn sinh viên xem hình chương trình Hội thi ẩm thực Nhật Bản bằng cách click vào logo bên dưới
Hình ảnh toàn cảnh trong lễ tốt nghiệp ngày 28/11/2020 Mời các bạn sinh viên và quý phụ huynh vào xem hình toàn cảnh các phần trong lễ tốt nghiệp diễn ra ngày 28/11/2020 bằng cách click vào logo VJIT bên dưới. Trân trọng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC