Cuộc thi thiết kế báo tường
Mời các bạn sinh viên xem hình chương trình Hội thi ẩm thực Nhật Bản bằng cách click vào logo bên dưới
Trân trọng
14589594