HÌNH ẢNH - GIẤY CHỨNG NHẬN
Cuộc thi Siêu Kanji 2022 Giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi Siêu Kanji 3 diễn ra vào ngày 15/05/2022, Sinh viên vui lòng click vào hình ảnh bên dưới để tải giấy chứng nhận
Chương trình Sempai Kissa - Nắm bắt cơ hội hay đợi thời cơ Giấy chứng nhận tham gia chương trình Sempai Kissa - Sinh viên mới ra trường cái gì cũng thiếu diễn ra vào ngày 20/11/2021
Chương trình Sempai Kissa - Sinh viên mới ra trường cái gì cũng thiếu Giấy chứng nhận tham gia chương trình Sempai Kissa - Sinh viên mới ra trường cái gì cũng thiếu diễn ra vào ngày 19/12/2021
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC