SINH VIÊN - THÔNG BÁO
THÔNG BÁO BẢO VỆ PD3 TRỰC TUYẾN Căn cứ theo tình hình dịch bệnh và thực hiện theo sự chỉ đạo của BGH nhà trường về việc Tổ chức bảo vệ và đánh giá, đồ án/khóa luận cho sinh viên...
Thông báo về việc đăng ký viết bài báo khoa học trong Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2021 Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 2219/KH-ĐKC ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Nhà Trường tổ...
Đăng ký để tài sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 (Đợt 2) Thực hiện thông báo số 2975/TB-ĐKC ngày 23/11/2020 về việc "Đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Năm học 2020-2021 (đợt 2)", sinh viên đăng ký theo mẫu đính kèm:1. Xem thông báo đăng ký đề tài SV NCKH năm...
Tiến trình thực hiện PD3_HK2_2019-2020 (Cập nhật 09/06/2020) Áp dụng tất cả các ngành trừ ngành Quản trị kinh doanh và Marketing
Tiến trình thực hiện PD3_Học kỳ 2_Năm học 2019-2020 Áp dụng cho tất cả các ngành trừ QTKD và Marketing
Thông báo kế hoạch thực hiện PD3_khóa 2016 Sinh viên tải biểu mẫu theo đường link: https://drive.google.com/drive/folders/1lSqP45zt5N60JUozGjWjZVlL1TYMJ04SRiêng sinh viên VJIT ngành Quản trị kinh doanh và Marketing của khoa Quản trị kinh doanh thực hiện...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC