SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Lịch thi kết thúc học phần Nhật ngữ – học kỳ 1B (năm học 2021-2022) Viện Công nghệ Việt - Nhật thông báo về việc công bố lịch thi HK1B năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa
Thông báo đăng ký Thực hiện Đồ án Tốt nghiệp/Khóa luận Tốt nghiệp HK2 (2021-2022) Về việc đăng ký Thực hiện Đồ án Tốt nghiệp/Khóa luận Tốt nghiệp HK2 (2021-2022)   * Đối với SV khóa 2018: Sinh viên đọc kỹ “TB Về điều kiện nhận Đồ án Tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 2018...
Thời khóa biểu và Link học trực tuyến các môn Nhật ngữ 1,2,9,15_Học kỳ 1B_Năm học 2021.2022 Từ ngày 15/11/2021, sinh viên Viện Công nghệ Việt Nhật sẽ tiếp tục học kỳ 1B theo hình thức online.
Lịch thi kết thúc học phần Nhật ngữ – học kỳ 1A (năm học 2021-2022) Viện Công nghệ Việt Nhật thông báo về việc công bố lịch thi HK1A năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa
Thông báo đăng ký và kế hoạch thực hiện đề tài sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 Thực hiện Kế hoạch số 2104/KH-ĐKC ngày 01/10/2021 của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh về “Kế hoạch sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022”, Viện Công nghệ Việt – Nhật (VJIT) thông báo đến sinh viên...
Thông báo lịch thi học kỳ hè năm học 2020 - 2021 Viện Công nghệ Việt Nhật thông báo về việc công bố lịch thi HK HÈ năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa như sau
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC