SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Tiến trình thực hiện PD3_HK2_2019-2020 (Cập nhật 09/06/2020) Áp dụng tất cả các ngành trừ ngành Quản trị kinh doanh và Marketing
Tiến trình thực hiện PD3_Học kỳ 2_Năm học 2019-2020 Áp dụng cho tất cả các ngành trừ QTKD và Marketing
Thông báo kế hoạch thực hiện PD3_khóa 2016 Sinh viên tải biểu mẫu theo đường link: https://drive.google.com/drive/folders/1lSqP45zt5N60JUozGjWjZVlL1TYMJ04S Riêng sinh viên VJIT ngành Quản trị kinh doanh và Marketing của khoa Quản trị kinh doanh thực hiện...
TB v/v đăng ký và kế hoạch thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2019 – 2020 Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT) thông báo về việc đăng ký và kế hoạch thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019 - 2020. Sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn theo...
Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - EUREKA lần XIX năm 2017 Thành Đoàn Thành phố Hồ chí Minh nói chung và Đại học Công Nghệ TP.HCM nói riêng, đã và đang phát động giải thưởng NCKH Eureka lần thứ 19 năm 2017.
Triệu tập SV ngành Công nghệ Thông tin tham gia chương trình Thiết kế dự án CNTT của tập đoàn NEC NB Trong khuôn khổ dự án tài trợ của Chính phủ Nhật Bản cho trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), tập đoàn NEC sẽ tổ chức đào tạo và tuyển dụng sinh viên ngành CNTT gồm 5 học phần với tổng thời lượng 225 tiết...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC