SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp chương trình Việt - Nhật THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH VIỆT - NHẬT Thời gian và địa điểm tổ chức: - Thời gian: 07g30 Thứ 7 ngày 03 tháng 12 năm 2022 - Địa điểm: Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo Nhân lực...
Thông báo Đăng ký và Kế hoạch thực hiện đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023 Thực hiện Kế hoạch số 2944/KH-ĐKC ngày 30/09/2022 của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh về “Kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học...
TB Về việc đăng ký Thực hiện Đồ án Tốt nghiệp/Khóa luận Tốt nghiệp năm học 2022- 2023 Sinh viên đọc kỹ "TB Về việc đăng ký nhận Đồ án Tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp" và "Điều kiện xét nhận Đồ án Tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp" theo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC