Tầm nhìn

  • Xây dựng Viện công nghệ Việt – Nhật thành trung tâm Tri thức – Văn hóa, là nơi đào tạo cử nhân – kỹ sư chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao tại Nhật Bản, tại Trung tâm công nghệ cao TPHCM (SHTP) và các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.
  • Nghiên cứu, chuyển giao các sản phẩm khoa học - công nghệ hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế trong tiến trình hội nhập.
Tầm nhìn 6
1458517