SINH VIÊN - HỌC BỖNG
Học bổng Sinh viên VJIT được đảm bảo các chế độ học bổng như sinh viên HUTECH. Cụ thể, hàng năm, Quỹ học bổng HUTECH sẽ trao Học bổng HUTECH tài năng và Học bổng HUTECH vượt khó trong lễ tổng kết năm học. Đặc biệt, VJIT luôn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC