SINH VIÊN - HỌC BỖNG
Chương trình du học thạc sĩ (MBA) tại trường Jigyo Sozo Viện Công nghệ Việt – Nhật (VJIT) thông báo về chương trình du học Trường Jigyo Sozo, Nhật Bản năm 2022 trong khuôn khổ hợp tác
Học bổng Sinh viên VJIT được đảm bảo các chế độ học bổng như sinh viên HUTECH. Cụ thể, hàng năm, Quỹ học bổng HUTECH sẽ trao Học bổng HUTECH tài năng và Học bổng HUTECH vượt khó trong lễ tổng kết năm học. Đặc biệt, VJIT luôn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC