Tổng quan VJIT

  • Thành lập năm 2015, Viện Công nghệ Việt – Nhật (Vietnam – Japan Institute of Technology – VJIT) đào tạo Kỹ sư, Cử nhân theo tiêu chuẩn Nhật Bản với các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kỹ thuật – Công nghệ và Kinh tế - Quản lý.
Tổng quan VJIT 7
  • Viện Công nghệ Việt – Nhật được xây dựng dựa trên các thành tựu của nền giáo dục đại học Việt Nam và Nhật Bản với nền tảng là sự kết hợp thế mạnh của kỹ thuật, công nghệ và những thành tựu kinh tế nổi bật trước những đòi hỏi về nhân lực nói chung, cho doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng trước tiến trình hội nhập.
     
  • Chương trình đào tạo của Viện Công nghệ Việt - Nhật được xây dựng theo hướng hiện đại, phát triển kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp toàn diện cho người học, áp dụng theo chuẩn của Đại học Công nghệ Kanazawa (KIT) và các trường Đại học hàng đầu Nhật Bản. Theo đó, với sự ủng hộ của chính phủ Nhật và sự tài trợ của các Doanh nghiệp Nhật Bản, sinh viên sẽ được tăng cường Tiếng Nhật trong quá trình đào tạo, được các giáo sư của KIT và các chuyên gia từ các doanh nghiệp tham gia giảng dạy, kể cả các môn học chuyên ngành.

    Tổng quan VJIT 16
  • Viện có nhiều điểm nổi bật: sản phẩm đào tạo mới, chất lượng đào tạo đạt chuẩn Nhật Bản, học tập và thực hành trong môi trường hiện đại với những trang thiết bị tiên tiến nhất, trang bị đầy đủ trình độ Tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản và cam kết việc làm cho sinh viên.
1458515