Sứ mệnh

  • Đào tạo các kỹ sư, cử nhân theo tiêu chuẩn Nhật Bản
  • Cung cấp nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, am hiểu văn hóa và phong cách làm việc Nhật Bản cho các doanh nghiệp Nhật Bản trong và ngoài nước
  • Góp phần giải quyết bài toán nhân lực cho các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình đầu tư tại Việt Nam cũng như nhu cầu làm việc của người lao động Việt Nam tại Nhật Bản ở các ngành thuộc về thế mạnh đào tạo của 2 nước.

Sứ mệnh 7Đại học KIT (Nhật Bản) - đối tác đào tạo của Viện Công nghệ Việt - Nhật

 

1458516