HỢP TÁC
Hợp tác Viện Công nghệ Việt Nhật triển khai hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong quá trình học tập cũng như đảm bảo đầu ra cho các Kỹ sư - Cử nhân của chương...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC