Học bổng

Sinh viên VJIT được đảm bảo các chế độ học bổng như sinh viên HUTECH. Cụ thể, hàng năm, Quỹ học bổng HUTECH sẽ trao Học bổng HUTECH tài năngHọc bổng HUTECH vượt khó trong lễ tổng kết năm học. Đặc biệt, VJIT luôn tìm kiếm nhiều nguồn học bổng từ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và Hội doanh nghiệp Nhật Bản để đảm bảo cao nhất các quyền lợi của sinh viên theo học chương trình.
 

 

  • Học bổng HUTECH tài năng:

+ Điều kiện để được xét là sinh viên, học sinh có thành tích học tập tốt và rèn luyện đạo đức tốt, đã đóng học phí đầy đủ đến thời điểm xét; Ngoài ra, sinh viên học theo tín chỉ phải có đủ số tín chỉ tối thiểu quy định trong năm học mới được xét.

+ Số suất Học bổng HUTECH tài năng: mỗi Khoa sẽ chọn ra mỗi khóa học 3 sinh viên, học sinh có kết quả học tập và rèn luyện của toàn năm học cao nhất khóa để trao Học bổng HUTECH tài năng.

  • Học bổng HUTECH vượt khó:

+ Điều kiện để được xét là sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học, vượt khó, học lực từ trung bình khá trở lên, kết quả rèn luyện tốt và tham gia tích cực các hoạt động của Khoa, Trường.

+ Tất cả hồ sơ xin Học bổng HUTECH vượt khó nộp tại Phòng Công tác Sinh viên – Học sinh

+ Số suất và mức Học bổng HUTECH vượt khó hàng năm sẽ do Ban Giám hiệu quyết định dựa trên ngân sách của Quỹ Học bổng HUTECH

  • Học bổng Phát triển năng lực Nhật ngữ: (Dành riêng cho Sinh viên chương trình Kỹ sư, Cử nhân chuẩn Nhật Bản)

+ Đối tượng thụ hưởng: sinh viên của VJIT đạt trình độ Tiếng Nhật N4 sẽ được tài trợ học Tiếng Nhật trình độ N3

+ Trị giá: 30 triệu đồng/suất

  • Học bổng từ các doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, phi chính phủ của Nhật Bản:

Ngoài ra, sinh viên VJIT cũng có cơ hội nhận các suất học bổng từ các Doanh nghiệp Nhật Bản, học bổng nghiên cứu, học tập tại các trường Đại học uy tín hàng đầu Nhật Bản.

 

1458520

Các tin khác