Lễ tuyên dương trao thưởng sinh viên tiêu biểu, CLB học thuật Isshou học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
Lễ tuyên dương trao thưởng sinh viên tiêu biểu, CLB học thuật Isshou học kỳ 1 năm học 2020 - 2021. Sinh viên vui lòng click vào hình ảnh bên dưới để vào link hình
14591295