Hình ảnh toàn cảnh trong lễ tốt nghiệp ngày 28/11/2020
Mời các bạn sinh viên và quý phụ huynh vào xem hình toàn cảnh các phần trong lễ tốt nghiệp diễn ra ngày 28/11/2020 bằng cách click vào logo VJIT bên dưới.
Trân trọng
14588871