SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2017 - Đợt 1 Sinh viên Học sinh xem Kết quả xét tốt nghiệp năm 2017 - đợt 1 tại file đính kèm. Sinh viên Học sinh nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại văn phòng Khoa Cao đẳng Thực hành (phòng...
Thông báo họp mặt sinh viên khóa 2015 THÔNG BÁO V/v sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017. Nhằm giúp sinh viên khóa 2015 nắm bắt được các thông tin liên quan đến kế...
Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2017 1. Kết quả thi tốt nghiệp: Sinh viên đăng nhập theo đường dẫn: www.caodangthuchanh.edu.vn /SINH VIÊN/TRA CỨU THÔNG TIN THI TỐT NGHIỆP.       Chọn hệ đào tạo    ...
Thông báo về việc học lại của Sinh viên các khóa           Gửi đến sinh viên các khóa học.           Qua thời gian tiến hành cho sinh viên đăng ký học lại, sau khi tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký học lại...
Thông báo về việc thi tốt nghiệp của sinh viên khóa 2014 và các khóa trước thi lại Sinh viên khóa 2014 và các khóa trước lưu ý: - Truy cập vào trang web Khoa Cao đẳng Thực hành, mục sinh viên/tra cứu thông tin tốt nghiệp (http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuThongTinTotNghiep) để biết...
Thông báo kế hoạch tổ chức học lại HKII Năm học 2016 - 2017 - Thời hạn đăng ký các môn học lại: từ 26/12/2016 - 07/01/2017, sinh viên làm đơn theo mẫu tại trang web của khoa (http://www.caodangthuchanh.edu.vn/bieu-mau/14558004-bieu-mau-danh-cho-sinh-vien) - Xem thời...
Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 Các lớp Cao đẳng Thực hành, khóa 2015                Sinh viên Khóa 2015 xem thông báo và đóng học phí HKII năm...
KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2021     Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng đợt 3 - 2021 đã được công bố, sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp, vui lòng truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp để biết kết quả....
THÔNG BÁO về việc tổ chức học lại HK2 năm học 2021-2022 chương trình Kỹ sư Cử nhân thực hành TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  01/TB-TT.ĐTTX Tp. Hồ Chí...
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2021-2022 Chào các bạn.  Các bạn vui lòng đọc và thực hiện theo như Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ở file mẫu bên dưới và thường xuyên trao đổi cùng GVHD để hoàn tất báo cáo thực tập đúng hạn./. ***Riêng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×