Ngành Quản trị khách sạn

* Giới thiệu:

Quản trị khách sạn là quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý, bao gồm việc lập các báo cáo kết quả tài chính, các bản thu - chi; lập ra quy tắc trong quá trình quản lý từng bộ phận của khách sạn từ lễ tân, buồng đến ẩm thực, sự kiện,...

Ngành Quản trị khách sạn 11

 

Ngành Quản trị khách sạn 17

* Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

      - Quản trị học

      - Cơ sở văn hóa Việt Nam

      - Tổng quan du lịch

  • Kiến thức chung của ngành

      - Quản trị chất lượng dịch vụ

      - Kỹ năng tổ chức hội nghị và sự kiện

      - Quy trình phục vụ trong nhà hàng - khách sạn

  • Kiến thức chuyên sâu

      - Giám sát khách sạn

      - Quản trị xuất nhập cảnh và lưu trú

      - Quản trị khách sạn

 

* Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị khách sạn

 

* Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng giao tiếp

 

Ngành Quản trị khách sạn 52

 

Ngành Quản trị khách sạn 58

* Cơ hội nghề nghiệp:

- Quản lý hoặc Chuyên viên bộ phận lễ tân - tiền sảnh, phòng, ẩm thực, bếp...

- Cán bộ điều hành, tiếp thị, nhân sự, tài chính tại các cơ quan nghiên cứu, kinh doa

* Giới thiệu:

Quản trị khách sạn là quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý, bao gồm việc lập các báo cáo kết quả tài chính, các bản thu - chi; lập ra quy tắc trong quá trình quản lý từng bộ phận của khách sạn từ lễ tân, buồng đến ẩm thực, sự kiện,...

Ngành Quản trị khách sạn 11

 

Ngành Quản trị khách sạn 17

* Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

      - Quản trị học

      - Cơ sở văn hóa Việt Nam

      - Tổng quan du lịch

  • Kiến thức chung của ngành

      - Quản trị chất lượng dịch vụ

      - Kỹ năng tổ chức hội nghị và sự kiện

      - Quy trình phục vụ trong nhà hàng - khách sạn

  • Kiến thức chuyên sâu

      - Giám sát khách sạn

      - Quản trị xuất nhập cảnh và lưu trú

      - Quản trị khách sạn

 

* Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị khách sạn

 

* Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng giao tiếp

 

Ngành Quản trị khách sạn 52

 

Ngành Quản trị khách sạn 58

* Cơ hội nghề nghiệp:

- Quản lý hoặc Chuyên viên bộ phận lễ tân - tiền sảnh, phòng, ẩm thực, bếp...

- Cán bộ điều hành, tiếp thị, nhân sự, tài chính tại các cơ quan nghiên cứu, kinh doanh du lịch trong và ngoài nước

* Giới thiệu:

Quản trị khách sạn là quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý, bao gồm việc lập các báo cáo kết quả tài chính, các bản thu - chi; lập ra quy tắc trong quá trình quản lý từng bộ phận của khách sạn từ lễ tân, buồng đến ẩm thực, sự kiện,...

Ngành Quản trị khách sạn 11

 

Ngành Quản trị khách sạn 17

* Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

      - Quản trị học

      - Cơ sở văn hóa Việt Nam

      - Tổng quan du lịch

  • Kiến thức chung của ngành

      - Quản trị chất lượng dịch vụ

      - Kỹ năng tổ chức hội nghị và sự kiện

      - Quy trình phục vụ trong nhà hàng - khách sạn

  • Kiến thức chuyên sâu

      - Giám sát khách sạn

      - Quản trị xuất nhập cảnh và lưu trú

      - Quản trị khách sạn

 

* Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị khách sạn

 

* Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng giao tiếp

 

Ngành Quản trị khách sạn 52

 

Ngành Quản trị khách sạn 58

* Cơ hội nghề nghiệp:

- Quản lý hoặc Chuyên viên bộ phận lễ tân - tiền sảnh, phòng, ẩm thực, bếp...

- Cán bộ điều hành, tiếp thị, nhân sự, tài chính tại các cơ quan nghiên cứu, kinh doanh du lịch trong và ngoài nước

0
Đính kèm:
widget avatar
Đại học HUTECH

Viện Đào tạo Quốc tế chào bạn! Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×