LỄ TỐT NGHIỆP MBA OUM KHÓA 2013 VÀ 2014 NGÀY 24/10/2015
Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao
14554960