SINH VIÊN - LỊCH THI
Lịch thi môn English 2 - lớp BBA01QT07 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên lớp BBA01QT07 lịch thi môn English 2 như sau: Thời gian: 15g30 ngày 09/12/2011 Địa điểm: tại phòng 210B Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ. Không giải quyết...
Lịch thi lại môn English 3 - lớp BBA01QT01 và MVC02QT Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên thi lại các lớp MVC02QT và BBA01QT01 lịch thi lại môn English 3 như sau: Thời gian: 10g30 ngày 16/12/2011 Địa điểm: tại phòng 210B Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ...
Lịch thi môn English 3 - lớp BBA01QT07 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên lớp BBA01QT07 lịch thi môn English 3 như sau: Thời gian: 15g30 ngày 26/12/2011 Địa điểm: tại phòng 210B Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ. Không giải quyết...
Lịch thi môn English 5 - lớp BBA01QT01-06 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên lớp BBA01QT01-06 lịch thi môn English 5 như sau: Lớp BBA01QT01-02: -   Thời gian: 8g00 ngày 06/01/2011 -   Địa điểm: tại phòng học các lớp. Lớp BBA01QT03-06:...
Lịch thi môn English 4 - lớp MVC02QT Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên lớp MVC02QT lịch thi môn English 4 như sau: -   Thời gian: 15g30 ngày 30/12/2011. -   Địa điểm: tại phòng 110B. Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ. Không...
Lịch thi lại môn English 4 - lớp BBA01QT05 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên thi lại các lớp BBA01QT05 lịch thi lại môn English 4 như sau: Thời gian: 10g30 ngày 28/12/2011 (thứ 4) Địa điểm: tại phòng 210A Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và...
Lịch thi môn Accounting II - lớp MVC01QT Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH thông báo đến sinh viên lớp MVC01QT lịch thi môn Accounting II như sau: - Thời gian: 08g30 ngày 12/01/2012 ( thứ 5) - Địa điểm: phòng 201 Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ....
Lịch thi môn Accounting I và R&P - lớp MVC02QT Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH thông báo đến sinh viên lớp MVC02QT lịch thi môn Accounting I và Research & Processing Management như sau: 1. Môn Accounting I: - Thời gian:13g30 ngày 07/01/2012 ( thứ 7) - Địa điểm:...
Đổi lịch thi môn Accounting 2 - lớp MVC01QT Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH thông báo đổi lịch thi môn Accounting 2 - lớp MVC01QT vào ngày thứ 3, 10/01/2012 (lúc 8g30) tại phòng 110B
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC