SINH VIÊN - LỊCH THI
Lịch thi môn English 4 - lớp BBA01QT07 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên lớp BBA01QT07 lịch thi môn English 4 như sau: Thời gian: 15g30 ngày 11/01/2012 Địa điểm: tại phòng 210B Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ. Không giải quyết...
Lịch thi lại môn Accounting 2, International Trade transaction - lớp MVC01QT Viện Đào tạo Quốc tế thông báo đến sinh viên lớp MVC01QT lịch thi lại môn Accounting 2, International Trade transactions như sau: 1. Accounting 2: 24/02/2012 (8:00 AM), Room 104 2. International Trade transactions:...
Lịch thi lại môn Accounting 1, Research and Processing of management Information - lớp MVC02QT Viện Đào tạo Quốc tế thông báo đến sinh viên lớp MVC02QT lịch thi lại môn Accounting 1, Research and Processing of management Information như sau: 1. Accounting 1: 21/02/2012 (13:00 PM), Room 110B 2. Research and...
Lịch thi môn English 6 - lớp BBA01QT03-06 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên lớp BBA01QT03-06 lịch thi môn English 6 như sau: Thời gian: 8g00 ngày 27/02/2011 (thứ 2) Địa điểm: tại phòng học các lớp Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ....
Lịch thi môn English 6 - lớp BBA01QT01-02 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên lớp BBA01QT01-02 lịch thi môn English 6 như sau: Thời gian: 8g00 ngày 02/03/2011 (thứ 6) Địa điểm: tại phòng học các lớp Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ....
Lịch thi lại môn English 5 - SV Nguyễn Trí Đạt lớp BBA01QT07 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên Nguyễn Trí Đạt lớp BBA01QT07 lịch thi lại môn English 5 như sau: Thời gian: 15g30 ngày 09/03/2011 (thứ 6) Địa điểm: tại phòng 110B Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ...
Lịch thi môn English 6 - lớp BBA01QT07 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên lớp BBA01QT07 lịch thi môn English 6 như sau: Thời gian: 15g30 ngày 06/03/2011 (thứ 3) Địa điểm: tại phòng 210B Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ. Không...
Lịch thi môn English 5 - lớp MVC02QT Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên lớp MVC02QT lịch thi môn English 5 như sau: Thời gian: 15g30 ngày 09/03/2011 (thứ 6) Địa điểm: tại phòng 110B Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ. Không giải...
Lịch thi kết thúc môn học kỳ 2 - chương trình Đại học Lincoln, Hoa Kỳ (Update 15 - 06 - 2012) Sinh viên lưu ý đến tham dự kỳ thi kết thúc môn học kỳ 2 đúng thời gian trong lịch thi. Click vào tệp đính kèm để xem.
Lịch thi lại môn English 6 - lớp BBA01QT Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên các lớp BBA01QT lịch thi lại môn English 6 như sau: Thời gian: 16g00 ngày 06/04/2011 (thứ 6) Địa điểm: tại phòng 110A Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC