TKB chương trình ĐH LINCOLN- Hoa Kỳ (bắt đầu từ ngày 22/02/2016)
1/ Địa điểm học (Venue):

475A - Điện Biên Phủ - P.25 - Q.Bình Thạnh (475A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District)

2/ Giờ học (Time)

- Buổi Sáng: bắt đầu tiết 1 : từ 08g00' đến 11g30' (Morning - Shift 1: 08:00 am - 11:30 am)

- Buổi Chiều: bắt đầu tiết 5: từ 13g30' đến 17g00' (Afternoon - Shift 5: 13:30 - 17:00)

LƯU Ý: lớp trưởng hoặc lớp phó đến Viện ĐTQT nhận sách 1 lần cho cả lớp. Không giải quyết nhận từng nhóm, từng bạn.
14556256