SINH VIÊN - THỜI KHOÁ BIỂU
Thời khóa biểu English 3 - lớp BBA01QT07 click vào tệp đính kèm để xem.
Thời khóa biểu English 5 - lớp BBA01QT01-06 click vào tệp đính kèm để xem.
Thới khóa biểu MBAOUM911 - Học kỳ 2 Kính gửi anh chị học viên TKB lớp MBAOUM911 - Học kỳ 2.Trong file đính kèm có kèm danh sách học viên được cập nhật mới nhất cho học kỳ 2 này. Trân trọng Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH
Thới khóa biểu MBAOUM911 - Học kỳ 2 Kính gửi các anh chị học viên TKB lớp MBAOUM911 - Học kỳ 2. Đính kèm là TKB và danh sách học viên được cập nhật mới nhất. Trân trọng! Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH.
Thời khóa biểu lớp MBAOUM1111 - Class 2A (Cập nhật 20/12/2011) Kính gửi anh, chị học viên thời khóa biểu lớp MBAOUM1111 - Class 2A. Mã số học viên sẽ được cập nhật sau. Trân trọng!
Thời khóa biểu English 4 - lớp BBA01QT07 click vào tệp đính kèm để xem.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC