NGÀNH TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG Ở I-HUTECH

Ngành Tài chính- Ngân hàng trang bị cho các bạn sinh viên kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, có thể đảm nhiệm các công việc quản trị tài chính ở các mức độ yêu cầu khác nhau cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, công ty cổ phần, và tại các công ty đa quốc gia. Người học cũng sẽ được cung cấp kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính, phân tích và đầu tư trên thị trường tài chính để có thể đảm nhiệm các công việc đòi hỏi chuyên môn cao tại các định chế tài chính trung gian, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và ngân hàng. Cử nhân tốt nghiệp chương trình Tài chính cũng sẽ được lĩnh hội các kỹ năng công nghệ thông tin cần thiết, khả năng làm việc độc lập, làm việc dưới áp lực cao, kỹ năng hợp tác, để có thể làm việc hiệu quả trong lĩnh vực tài chính mà hiện đang thay đổi rất nhanh. Người học sau khi tốt nghiệp cũng sẽ có sự am hiểu sâu sắc về kiến thức pháp luật trong lĩnh vực tài chính, thể hiện đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc chuyên nghiệp, khả năng tự học và mong muốn học tập suốt đời.

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

NGÀNH TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG Ở I-HUTECH 13

1. Kiến thức:

 • Nhận biết và giải thích các kiến thức nền tảng về kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin.

 • Tóm lược và áp dụng một cách có hệ thống các kiến thức về kinh tế, quản trị và kinh doanh, Tài chính – kế toán vào hoạt động quản trị tài chính của doanh nghiệp.

 • Giải thích, phân tích, và áp dụng một cách có hệ thống các kiến thức lý thuyết nền tảng áp dụng vào thực tiễn lĩnh vực tài chính.

 • Phân tích những vấn đề thực tiễn và áp dụng các kiến thức chuyên sâu vào hoạt động quản lý tài chính trong doanh nghiệp.

 • Liên hệ giữa lý thuyết vào thực tiễn để hoạch định, phân tích và ra quyết định quản lý tài chính của doanh nghiệp;

 • Áp dụng và đối chiếu từ các kiến thức chuyên sâu vào lĩnh vực tài chính doanh nghiệp qua một số hoạt động chuyên biệt trong một số trường hợp phù hợp với định hướng nghề nghiệp.

2. Kỹ năng:

 • Có kỹ năng tổng hợp và tính toán để ra quyết định về quản trị tài chính doanh nghiệp;

 • Có kỹ năng sơ đồ hóa, phân tích dữ liệu lớn phục vụ tiến trình phân tích và ra quyết định trong phạm vi hoạt động quản lý tài chính của doanh nghiệp;

 • Có kỹ năng thảo luận, trình bày và giải thích các vấn đề thay đổi từ môi trường tác động lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

 • Có kỹ năng học hỏi và kết hợp các thành viên trong nhóm để thảo luận và trình bày các giải pháp trong quản trị tài chính doanh nghiệp.

3. Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:

 • Người học có khả năng học hỏi và kết hợp với các bên có liên quan để tổ chức, phân tích, hoạch định và đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề thuộc về lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp theo những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;

 • Người học phát triển khả năng học hỏi và xây dựng kế hoạch học tập trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp để phát triển khả năng tự học tập, nghiên cứu cho nghề nghiệp trước những thay đổi của môi trường tài chính toàn cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Tài chính-Ngân hàng có năng lực đảm nhiệm các vị trí ở các công ty và các định chế tài chính-ngân hàng: chuyên gia phân tích và hoạch định tài chính, chuyên gia phân tích đầu tư và môi giới chứng khoán, chuyên gia quản trị và định giá tài sản tài chính, chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, chuyên gia thiết lập các mô hình tài chính và sản phẩm tài chính phái sinh, chuyên gia tín dụng và đầu tư, chuyên gia kinh doanh ngoại hối, chuyên gia quản lý và kinh doanh vốn, chuyên gia tư vấn tài chính tại các cơ quan như: các doanh nghiệp, các định chế ngân hàng và tài chính, các công ty kiểm toán trong nước và quốc tế.

14603566
widget avatar
Đại học HUTECH

Viện Đào tạo Quốc tế chào bạn! Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×