LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ GIẢI BÓNG ĐÁ HUTECH IIE CUP 2015

LỊCH THI ĐẤU GIẢI HUTECH IIE CUP 2015
Địa điểm thi đấu: Sân Bình Quới(kế bên KDL Bình Quới 1)
Khai mạc: 7:30 AM Chủ nhật, ngày 01/11/2015
NGÀY THỜI GIAN TÊN ĐỘI MÃ TRẬN KẾT QUẢ
  8:00 AM 13BLBA05-13BLBA06 1 5 - 2
Chủ nhật 14BLBA03-13BLBA09+03+01 2 1 - 6
01/11/2015 9:00 AM 15BLBA01+K12OUM-14BLBA4+5 3 0 - 5
  CHUẨN QT-15BOBA01 4 3 - 1
  15:00 PM BBA7+8 - 13BLBA06(dời qua 17:00 PM) 5 16 - 2
Thứ bảy 13BLBA07 - 14BLBA03 6 3 - 0
07/11/2015 16:00 PM 14BOBA01+02+13BOBA04 - 15BL+K12OUM 7 3 - 4
  13BOBA02 - 15BOBA01 8 8 - 4
  8:00 AM BBA7+8 - 13BLBA05 9 9 - 0
Chủ nhật 13BLBA07 - 13BLBA09+03+01 10 2 - 1
08/11/2015 9:00 AM 14BOBA01+02+13BOBA04 - 14BLBA4+5 11 4 - 1
  13BOBA02 - CHUẨN QT 12 4 - 0
Thứ bảy 15:00 PM BK1: BBA7+8 - 13BLBA07 13 1 - 1
(3 - 2)
14/11/2015 16:00 PM BK2: 14BOBA01+2+13BOBA04 - 13BOBA02 14 1 - 0
Chủ nhật 8:00 AM BBA7+8 - 14BOBA01+2+13BOBA04 15 3 - 4
15/11/2015
 
BẢNG XẾP HẠNG
 
BẢNG A Số trận Thắng Thua Hòa Hiệu số Điểm
 13BLBA05 2 1 0 -6 
13BLBA06  2 0 0  -17  0
BBA7+BBA08 2 2 0 0 +23 6
 
BẢNG B Số trận Thắng Thua Hòa Hiệu số Điểm
14BLBA03  2 0 0  -8  0
13BLBA09+03+01  2  1 1 0  +4
13BLBA07 2 2 0 0 +4 6
 
BẢNG C Số trận Thắng Thua Hòa Hiệu số Điểm
15BLBA01
K12OUM
2 1  1 0 -4   3
14BLBA04+05 1 0  +2
14BOBA01+02
+13BOBA04
2 1 1 0 +2 3
 
BẢNG D Số trận Thắng Thua Hòa Hiệu số Điểm
CHUẨN QT 2015  2 1 0 -2  3
15BOBA01 2 0  2 0  -6
13BOBA02 2 2 0 0 +8 6BẢNG XẾP HẠNG VUA PHÁ LƯỚI
 
HẠNG HỌ VÀ TÊN ĐỘI BÀN THẮNG
1 TRƯƠNG TẤN TÀI BBA7+8 17
2 NGUYỄN VIẾT HÙNG 13BOBA02 8
3 NGUYỄN THÀNH TÀI 13BLBA09+03+01 6
4 ĐÀO DUY ĐIỀN 13BLBA05 4
5 ĐÀO QUỐC BẢO 13BLBA06 3

 
Hoài Nguyễn
Viện Đào tạo Quốc Tế
14554904