ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH XẾP LỚP ĐỐI VỚI SINH VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM 2021

=> Sau khi hoàn thành xong thủ tục nhập học Trực tiếp hoặc Trực tuyến, sinh viên đăng ký vào link sau để được khảo sát tiếng Anh đầu vào để xếp lớp
Link đăng ký: https://forms.gle/AJJPnaVKdhLiJUua8  (Copy link này dán qua cửa sổ mới)


 
14592207