Giảng viên chương trình Quốc tế Đại học Lincoln - Hoa Kỳ
     Thầy tên là Mike Guerra, hiện tại thầy là giảng viên của trường Đại học Lincoln - Hoa Kỳ đang công tác và giảng dạy các bạn học viên, sinh viên của Chương trình Thạc sĩ (MBA) và Cử nhân (BBA) Quốc tế Đại học Lincoln - Hoa Kỳ tại HUTECH.  

Hình ảnh thầy  Mike Guerra
     Thầy là một Tiến sĩ Giáo dục về Tổ chức & Lãnh đạo với chuyên ngành Lãnh đạo Quốc tế Thái Bình Dương. Với nhiều kinh nghiệm quản lý như giám đốc điều hành cấp cao trong các tổ chức chính phủ và phi lợi nhuận, thành viên và cán bộ của một số Hội đồng quản trị cho các tổ chức công và tư, kinh nghiệm tư vấn quản lý quốc tế chuyên về quản lý quy trình, tài năng và hiệu suất, xây dựng chiến lược và phát triển tổ chức trong các tổ chức phi chính phủ, chính phủ và các công ty vì lợi nhuận.Thầy tên là Mike Guerra, hiện tại thầy là giảng viên của trường Đại học Lincoln - Hoa Kỳ đang công tác và giảng dạy các bạn học viên, sinh viên của Chương trình Thạc sĩ (MBA) và Cử nhân (BBA) Quốc tế Đại học Lincoln - Hoa Kỳ tại HUTECH.  

Hình ảnh thầy  Mike Guerra
     Thầy Guerra ngoài việc nắm những kinh nghiệm xịn xò "đầy mình" thì thầy còn là một người rất vui vẻ và thú vị. Giúp cho các học viên, sinh viên theo học tại chương trình của Đại học Lincoln - Hoa Kỳ có những buổi học vừa bổ ích, vừa thoải mái.
      Đăng ký ngay chương trình của Đại học Lincoln - Hoa Kỳ tại HUTECH để được trải nghiệm môi trường học tập quốc tế, vững bước trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.

>> Đăng ký xét tuyển Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học Lincoln - Hoa Kỳ tại đây
>> Đăng ký xét tuyển Cử nhân (1 năm) Quản trị kinh doanh Đại học Lincoln - Hoa Kỳ tại đây.
>> Đăng ký xét tuyển Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Lincoln - Hoa Kỳ tại đây
 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

 
14602422