DH RMUTP THAI LAN (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) giao lưu cùng sinh viên HUTECH
Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao
14554694