Thời khóa biểu HK 2 năm học 2015-2016 K2014 Chương trình Chuẩn Quốc tế (Cập nhật ngày 03/02/2016)
Sinh viên khóa 2014 Chương trình Chuẩn Quốc tế xem thời khóa biểu cập nhật theo link bên dưới.
Lưu ý: Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán năm Bính Thân, sinh viên phải đi học đầy đủ để được phát sách cho học kì mới. Viện Đào tạo Quốc tế không giải quyết bất kì trường hợp lấy sách nào sau ngày 22 và 23/02/2016.
14556207