THÔNG BÁO MIỄN GIẢM PHÍ NHẬP HỌC MBA
THÔNG BÁO
V/v miễn giảm phí nhập học cho cựu học viên của Viện Đào Tạo Quốc Tế đăng ký học
chương trình Cao học tại Viện Đào
Tạo Quốc Tế HUTECH
 
       Viện Đào tạo quốc tế HUTECH trân trọng ghi nhận và cảm ơn các học viên đã theo học chương trình Cử nhân quản trị kinh doanh của trường Đại học Lincoln Hoa Kì và trường Đại học Mở Malaysia đã tin tưởng chọn Viện Đào tạo quốc tế HUTECH là nơi để tham gia chương trình  đào tạo, Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo về việc miễn giảm phí nhập học cho cựu học viên của Viện Đào Tạo Quốc Tế khi đăng ký học chương trình Cao học tại Viện Đào Tạo Quốc Tế HUTECH như sau:
       Mức miễn giảm học phí: Giảm 50% phí hồ sơ nhập học.
       Điều kiện áp dụng mức miễn giảm học phí:
Cựu học viên của chương trình ĐH Lincoln, Hoa Kỳ và ĐH Mở Malaysia khi đăng ký học chương trình Cao học tại Viện Đào Tạo Quốc Tế vui lòng gửi email giới thiệu đến địa chỉ:
international@hutech.edu.vn cho chương trình Thạc sỹ của Đại học Lincoln Hoa Kì và chương trình Thạc sỹ của Đại học Mở Malaysia.
Tất cả các thông tin, học viên vui lòng cc đến email: np.thao91@hutech.edu.vn, hv.manh@hutech.edu.vn
Chủ đề email: Cựu học viên của VĐTQT đăng ký học chương trình Cao Học tại VĐTQT
Nội dung email:
Gửi Viện Đào tạo quốc tế HUTECH,
Tôi tên: ………………………………
Tôi tốt nghiệp chương trình…………………,lớp:……………., Mã số sinh viên/ học viên.....………
Tôi xin đăng ký tham gia học chương trình MBA .........................của viện Đào tạo Quốc tế.
 
Trân trọng ./.
14556606
Đính kèm: