Thời khóa biểu ĐH Lincoln đợt 2, HK2, NH 2014-2015 cập nhật 11.05.2015

Sinh viên bắt đầu đi học lại từ ngày 04/05/2015.

Sinh viên xem thời khóa biểu trong tập tin đính kèm.

Lưu ý:

Sinh viên học tại trụ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh.

 

0