Thời khóa biểu khóa 2012, ĐH Lincoln Hoa Kỳ cập nhật ngày 11.05.2015

Sinh viên xem TKB trong tập tin đính kèm.

Lưu ý: Sinh viên học tại trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

 

0