SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo học phí đợt 4 khóa 2013 (DH Mở Malaysia) Sinh viên khóa 2013 tải và xem thông báo học phí đính kèm.
Thông báo đóng học phí Học Kỳ 6 Đại Học Lincoln các lớp 12BLBA05 - 12BLBA09 Viện Đào tạo Quốc tế Hutech thông báo đến sinh viên các lớp 12BLBA05, 12BLBA06, 12BLBA07, 12BLBA08, 12BLBA09 thời gian đóng học phí học kỳ 6. Sinh viên tải và xem file đính kèm
Thông báo đóng học phí Học Kỳ 1 Đại Học Lincoln lớp 15LBLBA01 Viện Đào tạo Quốc tế Hutech thông báo đến sinh viên lớp 15LBLBA01 thời gian đóng học phí học kỳ 1. Sinh viên tải và xem file đính kèm
Thông báo đóng học phí Học Kỳ 1 Đại Học Lincoln lớp 15MLBA01 (MBA) Viện Đào tạo Quốc tế Hutech thông báo đến học viên lớp 15MLBA01 thời gian đóng học phí học kỳ 1. Học viên tải và xem file đính kèm
THỜI KHÓA BIỂU MÔN ENGLISH 5 LỚP 14BLBA04 Sinh viên tải và xem file đính kèm
Thông báo v/v nhận bảng điểm tốt nghiệp đại học chương trình Lincoln các lớp BBA01QT01 - 06 Viện Đào tạo Quốc tế thông báo đến sinh viên các lớp BBA01QT01, BBA01QT02, BBA01QT03, BBA01QT04, BBA01QT05, BBA01QT06 về việc nhận bảng điểm tốt nghiệp đại học như sau: - Địa điểm: Khu B, Viện Đào tạo Quốc tế Hutech,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC